loadding

Ốc Len Xào Dừa

15/07/2023

Stir-Fried Coconut Wool Snails

Ốc Len Xào Dừa
15/07/2023

Thai Flavor Clams

Nghêu Hấp Thái
15/07/2023

Lemongrass Clams

Nghêu Hấp Sả
15/07/2023

Deep Fried Pork Intestine w/ Pickled Cabbage

Bao Tử Chiên & Cải Chua
15/07/2023

Grilled Scallops with Quail Eggs

Sò Điệp Nướng Trứng Cút
15/07/2023

Chicken Feet – Chân Gà

15/07/2023

House Fried Chicken Cartilage

Sụn Gà Chiên Nước Mắm
15/07/2023

Razor Clams – Ốc Móng Tay

15/07/2023

Sweet Snails – Ốc Hương

X

$1 Oyster Everyday

See Special

PLEASE CHOOSE
ORDERING METHOD